WATSON.JPG

The peloton has more than enough time to enjoy the Italian Dolomites today...