Tour of Beijing - Stage Three

The peloton on stage three of the 2012 Tour of Beijing